Lysforurensing

Det er naturlig å sammenligne lysforurensing med støyforurensing. Altså et fenomen som ikke direkte truer miljøet vårt, sånn som andre typer forurensing, men som i aller høyeste grad kan være både irriterende og plagsomt. Man snakker ofte om lysforurensing i områder der det finnes så store mengder menneskeskapt lys at det er umulig å se nattehimmelen. Dette forekommer primært i byer der gatelykter, reklameskilt og billys gjør at det aldri blir mørkt.

Konsekvenser av lysforurensing

Selv om lysforurensing ikke skader planeten vår på samme måte som forurensing av luft og vann, kan lysforurensing likevel ha store konsekvenser. Noen forskere mener at dyr som lever i områder med mye lysforurensing mister sin naturlige døgnrytme, og at dette påvirker disse dyrenes adferdsmønster, noe som på sikt kan være ekstremt ødeleggende for det økosystemet disse dyrene er en del av. For havskilpaddene er lysforurensing blitt en stor trussel. Havskilpadden legger eggene sine i sanden, og de ny-klekkede ungene bruker lyset fra månen for å finne tilbake til sjøen. Men noen steder er lyset fra biler og bygninger så sterkt at skilpaddeungene blir forvirret og kravler mot byen i stedt for mot havet.

Lysforurensing bidrar også til økte CO2 utslipp. Lys krever strøm, og mye av strømmen som brukes kommer fra kraftverk med store CO2 utslipp. Så i noen tilfeller kommer luftforurensing som en direkte konsekvens av lysforurensing.

Hva kan vi gjøre

Vi må bli mer bevisst på bruken av lys. Spesielt i urbane områder. Det er ikke sikkert at alle byens monumenter må være opplyst 24 timer i døgnet. Flere byer snakker nå om å forby opplyste reklameskilt. Omtrent 18 % av strømforbruket i Norge brukes på belysning, og utendørsbelysning i byene utgjør en stor del av dette. Hvis kommunene velger å benytte seg av LED-lys og energivennlige løsninger kan vi gjøre mye for å redde miljøet. Flere land har også laget lover som skal forhindre at lyset står på døgnet rundt i offentlige bygninger, kontorer og skoler.

En av de sørgeligste konsekvensene av lysforurensing er at nattehimmelen forsvinner. På en stjerneklar natt kan vi, her i Europa, se omtrent 450 stjerner. For femti år siden kunne vi se over ti ganger så mange stjerner. Det finnes steder i verden hvor det nå er umulig å se melkeveien med det blotte øye. At det finnes mennesker i verden som aldri har sett nattehimmelens stjerneprakt er en tragedie. Men heldigvis blir vi bedre, og både Frankrike og Tsjekkia har vedtatt lover som skal redusere lysforurensingen.