Kontorbelysning

Riktig kontorbelysning har mye å si for arbeidsmiljøet. Både det fysiske og det psykososiale. Heldigvis har det skjedd mye siden lysstoffrørene regjerte kontorlokalene på åttitallet. Riktig belysning på arbeidsplassen kan øke produktiviteten, minske sykefraværet og øke sikkerheten. Dårlig lys kan være helseskadelig, og føre til lidelser som hodepine, tørre og irriterte øyne, utmattelse og konsentrasjonsproblemer. Den viktigste og beste lyskilden på arbeidsplassen er det naturlige lyset som kommer inn gjennom vinduene, men det er ikke tilstrekkelig. Derfor er det viktig at vi supplerer med god og gjennomtenkt kunstig belysning.

Ting å huske på

  • Unngå direkte lys. Ingen ønsker å arbeide med lys midt i ansiktet. Lyset skal som hovedregel treffe vegg eller tak.
  • Ha justerbare lamper på skrivebordene sånn at det er mulig å selv bestemme hvilke områder av arbeidsflaten som skal opplyses
  • Ikke vær redd for stemningsskapende belysning. Trivsel er en viktig del av et godt arbeidsmiljø. Bruk gjerne belysning til å fremheve dekorasjoner og kunst.
  • Vær nøye med plasseringen av lampene sånn at du unngår gjenskinn i dataskjermer og andre overflater.
  • Definer hva området skal brukes til. Er det et sted mennesker arbeider, spiser eller omgås sosialt?
  • Husk at eldre mennesker har bruk for mer lys enn yngre. En 40-åring trenger omtrent doblet så mye arbeidslys som en 20-åring. Muligheten for individuell tilpasning er derfor viktig.

Godt lys skaper trivsel og bedre arbeidsmiljø

Godt lys gjør noe med effektivitet og trivsel. Som de fleste vet er naturlig lys det aller beste. Det er dette lyset som regulerer døgnrytmen vår, som forteller oss når vi skal jobbe og når vi skal hvile. Derfor benytter flere arbeidsplasser seg av såkalt dynamisk belysning, der man ved hjelp av små endringer i lysstyrken etterligner dagslyset ved hjelp av kunstig belysning. Dette har vist seg å øke både produktivitet og trivsel.

De fleste arbeidsplasser har forskjellige soner. Og disse sonene bør lyssettes deretter. I arbeidssonene trenger vi godt arbeidslys, som ikke blender og som gjengir farger på en god måte. I de sosiale sonene stilles det helt andre krav til lyssetting. Her er det trivsel og kommunikasjon som står sentralt. I disse områdene kan man tillate seg utstrakt bruk av dekorbelysning. Førsteinntrykket er også viktig. Det som møter kunder og arbeidstakere i det de kommer inn døra. Det kan være lurt å tenke på hvordan man ønsker å presentere arbeidsplassen sin.

Riktig lys virker

Først og fremst handler kontorbelysning om å ivareta de ansatte og legge til rette for at de skal kunne utføre arbeidet sitt på en god måte. Ingen er tjent med slitne og syke arbeidstakere. Google er kjent for sine morsomme og annerledes kontorlokaler der de legger til rette for lek, moro og hardt arbeid. I Google sine lokaler i Oslo har de tatt med seg naturen inn på kontoret. Over alt har de grønne regnskogplanter som reflekterer lyset på en spesiell måte, gulvet er dekket av et grønt gressteppe og de har spesiallamper med naturlig dagslys. Hos Google-Norge er sykefraværetunder 1 %. På landsbasis er det over 6 %.